15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-off 70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,64 cm
Andrew Aryanto - Surabaya
Handling: Samurai Koi Sby

Kohaku,63 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

Kohaku,63 cm
Kuncoro Tanudirjo - Surabaya
Handling: MKC

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,65 cm 
Fernando & Jade - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre

 

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,65 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi

Showa Sanshoku,65 cm
Cheng Kwok Kwai - Surabaya
Handling: CKK Koi Farm

Showa Sanshoku,62 cm
Mulyono - Surabaya
Handling: Pras PTC

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,65 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Dogama

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,65 cm
Mulyono - Surabaya
Handling: Pras PTC

Kinginrin A,65 cm
Mulyono - Surabaya
Handling: Pras PTC

Kinginrin A,61 cm
Budi - Surabaya
Handling: Pras PTC

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,65 cm
Mawar 21 Koi Center - Surabaya
Handling: Mawar 21 Koi

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,65 cm
Budi - Surabaya
Handling: Pras PTC

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3