15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-off 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,39 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Twin Koi

Kohaku,40 cm
Wilson Subandi - Malang
Handling: F1sh

Kohaku,37 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,39 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG Koi

Taisho Sanshoku,40 cm
Mawar 21 Koi Center - Surabaya
Handling: Mawar 21 Koi

Taisho Sanshoku,40 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Dogama

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,40 cm
Yani Koi - Surabaya
Handling: KW City

Showa Sanshoku,38 cm
Budi Santoso - Sragen
Handling: Twin Koi

TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,38 cm
Richie Salim - Bandung
Handling: CKK Koi Farm

Shiro Utsuri,38 cm
Andriawan - Blitar
Handling: wwfarm

Shiro Utsuri,40 cm
Piter - Makassar
Handling: Lelang

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,40 cm
Larry Lion Lie - Surabaya
Handling: SKF

Koromo,38 cm
mnc - Malang
Handling: Iwakkoi

Koromo,38 cm
Istana Koi - Makassar
Handling: BKC

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,39 cm
Handoko Lesmana - Surabaya
Handling: Samurai Koi Sby

Goshiki,36 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,39 cm
Showa Koi Farm - Surabaya
Handling: Showa Koi Farm

Kinginrin A,40 cm
Herman DH - Blitar
Handling: BKC

Kinginrin A,36 cm
Deny Markas Koi Gunung Sari - Surabaya
Handling: Deny Markas Koi Gunung Sari

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,39 cm
Eka Rahmat Setiadi - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,36 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

Kawarimono,40 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: RTR

Kawarimono,40 cm
Kenkoi - Surabaya
Handling: Kenkoi

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,38 cm
SKF - Blitar
Handling: SKF

Doitsu,40 cm
Krisna Mandiri Koi - Blitar
Handling: BFC

Doitsu,39 cm
Piter - Makassar
Handling: Lelang

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,40 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: MKC

Hi Ki Utsurimono,40 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Yung Koi

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,39 cm
Nur Cholis - Kediri
Handling: Planet Koi

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,40 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG Koi

Shusui,37 cm
Jonathan Prasojo - Surabaya
Handling: SKC

Shusui,38 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,40 cm
Darpa Arta Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi

Asagi,40 cm
Jimmy - Surabaya
Handling: Good One Koi

Asagi,40 cm
Piter - Makassar
Handling: Lelang

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,37 cm
Santoso. - Surabaya
Handling: Rico Nirwana

Kinginrin B,40 cm
Gagah Wibowo - Sidoarjo
Handling: Rico Nirwana

Kinginrin B,37 cm
Heng Heng - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,40 cm
Sonny T - Surabaya
Handling: lelang

Hikari Mujimono,40 cm
David C - Makassar
Handling: Lelang

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,40 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi

Tancho,39 cm
H&V Koi Centre - Yogyakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Tancho,40 cm
Asia Koi - Pasuruan
Handling: Asia Koi